Dashboard of Lê Trang

Lê Trang

84 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (14)

XÂY DỰNG TRÁI PHÉP THÌ ĐƯỢC BẢO KÊ ; CÒN NGƯỜI DÂN ĐÃ Ở § ĐỜI TRÊN VƯỜI RAU LỘC HỪNG THÌ BỊ CƯỠNG CHẾ

Tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội hôm 11 tháng 1 năm 2019, ông Nguyễn Đức Chung phát biểu rằng kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn đã có nhưng sự phối hợp chưa tốt, dẫn đến hậu quả ngày càng khó giải quyết.

https://tudonews.net/thoi-su/chu-tich-ha-noi-dat-rung-soc-son-kho-giai-quyet-3347.html?fbclid=IwAR1WajujcuY4PDEmlUVUIIb5jDl6CLOr2OLzKUtsQfo0M87MevnL8wPUyTU

Please to comment
KHỦNG BỐ Ở MỸ: PHÁP ; DỨC Ở CÁC NƯỚC KHÔNG THỂ BẰNG Ở VƯỜN RAU LỘC HƯNG
https://www.youtube.com/watch?v=X3CHrBp9hnI   


Please to comment
LỜI PHÂN TÍCH Ở VƯỜN RAU LỘC HƯNG RẤT ĐÚNG MỜI CÁC BẠN NHE HẾT BÀI

https://www.youtube.com/watch?v=WZpQhd8CdFY   


Please to comment

Anh Cao Hà Trực, bị an ninh bắt cóc ngày 08.01.2019 tại Vườn Rau Lộc Hưng

https://www.youtube.com/watch?v=W99oW_e47Y4   


Please to comment

Lê Trang

84 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (14)