Dashboard of Lê Trang

Lê Trang

84 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (14)

Please to comment
Vườn rau Lộc Hưng , phường 6, Quận Tân Bình đang khốn khổ , mất nhà cửa , chỗ ởvì bị Chính Quyền đập phá & chiếm đoạt hơn 120 căn nhà !
https://www.youtube.com/watch?v=E4SA8NruNy8   


Please to comment
tin vui cho cộng đồng người vn đấu tranh cho dân chủ. Một trang mạng xã hội không bị kiểm duyệt , bảo đảm thông tin cá nhân, và tự do biểu dạt ý kiến của mình

https://www.youtube.com/watch?v=8wcrg-2Nyww   


Please to comment
TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN QUA CÁC LỜI KỂ CỦA CÁC NẠN NHÂN Ở VƯỜN RAU LỘC HƯNG
Thảm họa như một trận sóng thần hoặc động đất , CS đưa người dân VN đến bước đường cùng

https://www.youtube.com/watch?v=JvLXJRUUQSI&t=490s   


Please to comment
TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN QUA CÁC LỜI KỂ CỦA CÁC NẠN NHÂN Ở VƯỜN RAU LỘC HƯNG
Thảm họa như một trận sóng thần hoặc động đất , CS đưa người dân VN đến bước đường cùng

https://www.youtube.com/watch?v=AwdPcE4odWY   


Please to comment
TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN QUA CÁC LỜI KỂ CỦA CÁC NẠN NHÂN Ở VƯỜN RAU LỘC HƯNG
Thảm họa như một trận sóng thần hoặc động đất , CS đưa người dân VN đến bước đường cùng

https://www.youtube.com/watch?v=AwdPcE4odWY   


Please to comment

Lê Trang

84 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (14)