Dashboard of Lê Trang

Lê Trang

84 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (14)

TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN QUA CÁC LỜI KỂ CỦA CÁC NẠN NHÂN Ở VƯỜN RAU LỘC HƯNG
Thảm họa như một trận sóng thần hoặc động đất , CS đưa người dân VN đến bước đường cùng

https://www.youtube.com/watch?v=AwdPcE4odWY   


Please to comment

Lê Trang

84 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (14)