Dashboard of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

9289 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)

Einfach Wunderbar! Espetacular | Amazing Street Performance (When I Was Your Man)

https://www.youtube.com/watch?v=dv54TXyNkyQPlease to comment
Want to Help the Bees? Leave the Dandelions Alone This Spring February 11, 2020 at 1:00 am Dandelions are pollinators’ best friends: lay off the weed killer and the lawnmower, ecologist urges Aside from being extremely useful to humans , dandelions and other common lawn “weeds” are invaluable to bees and other pollinators. You can help globally struggling pollinators tremendously simply by not spraying the weeds and by letting your grass grow a little longer between mowings, the British Ecological Society says. If we like to eat the third of all food crops that are dependent on animal pollinators, we need to “learn to love weeds,” says the organization’s new president Jane Memmott. “By leaving lawns to grow to ankle height, daisies, dandelions and clovers all get a chance to flower,” she said in a press release last week. Memmott says she’s mows around dandelions in her yard,...See more

Please to comment
"Tin Nghị viện Âu châu phê chuẩn EVFTA và EVIPA thực sự là điểm sáng mang đến niềm hy vọng cho đất nước"? Các nhà ĐT DC Việt lập tức cho rằng chế độ CS Việt Nam sẽ nào là "thoát Trung", nào là cho phép thành lập các công đoàn độc lập, nào là cơ sở pháp lý để chính quyền CSVN tôn trọng quyền con người, nào là EVFTA sẽ buộc chính quyền cải cách pháp lý theo hướng hiện đại hóa... Vân vân và vân vân. Nói ra các nhà đấu tranh dân chủ sẽ giận sẽ hờn và đưa mình lên máy chém chứ thật ra sau hơn 20 năm có internet mà vẫn ngây thơ quá thể. Làm sao mà bằng vào các hiệp định thì chính quyền CSVN lại chấp nhận cho thành lập các công đoàn độc lập và cải cách hệ thống tư pháp được? Thành lập các công đoàn đối lập để tổ chức đình...See more

Please to comment

Khi động vật bị bệnh, có khả năng chúng sẽ giấu căn bệnh bằng cách trốn, giả khỏe mạnh (ăn nhiều), ... Lãnh đạo các quốc gia cộng sản hoặc độc tài cũng đối đầu dịch bệnh với tâm lý tương tự. Công dân ở các quốc gia độc tài, cộng sản có chấp nhận làm "một tế bào vô can do không chức năng", để mặc sống chết phụ thuộc vào "hệ miễn của một khối óc chỉ đạo liên tục ăn phân của động vật mang mầm bệnh" ?


 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Cái này thuộc chủ đề động vật hay chính trị xã hội vậy bác Đoàn Nghiêm  ? 15:08 14/02/2020
   Đoàn Nghiêm  Đây là tui mượn chuyện ở thế giới động vật để gợi ý về chuyện ở vài quốc gia loài người. 17:16 14/02/2020
Please to comment

This little guy always bring dried seed to trade for some nuts

https://www.youtube.com/watch?v=_tGMTBFp3bAPlease to comment
Please to comment

Đoàn Nghiêm

9289 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)