Dashboard of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

9811 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (48)

Please to comment

Neoscona sp.
Mount Green, Reunion.

Nguồn: FB page Zaparey Photo, 12 March 2020


Please to comment
Please to comment

Tập Cặn Bình thật hay chỉ là body double của ổng ? Tui cũng nghĩ đến giả thuyết ổng đã bị nhiễm bệnh từ trước và được Bộ chính trị đề nghị việc sử dụng thời gian còn lại của ổng nhằm cứu CPC đổi lấy điều kiện gì đó, ví dụ như tương lai của con ổng.

https://trithucvn.net/trung-quoc/ong-tap-can-binh-lan-dau-tien-den-vu-han-thi-sat-tinh-hinh-dich-benh.html

Chú thích hình: Sáng ngày 10/3, ông Tập Cận Bình đến thị sát tại tiểu khu Đình viện Đông Hồ (Ảnh cắt từ video)


Please to comment

Nguồn: FB page Save Wildlife with Maria, 6 March 2020

Jaguar and Cub . . . Dm credit @discoverwildlife


Please to comment

Đoàn Nghiêm

9811 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (48)