Dashboard of Nam Lê

Nam Lê

27 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Vũng Tàu
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
About me:

Contact list (4)

Chờ ngày khoác áo NoU
Gia nhập đội ngũ NoU chống Tàu...

Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Lê Quang Huy  and  1 others  like this.
  • Nguyễn Kim Khánh  Xin chào, hình như tôi nhớ bạn có "biệt danh" do FB tặng là Y Chang Heo ;) mặc dù bạn không hề giống Kim Jong Un 22:04 22/04/2019
Please to comment

Nam Lê

27 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Vũng Tàu
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
About me:

Contact list (4)