Dashboard of Nguyễn Kim Khánh ( New)

Nguyễn Kim Khánh ( New)

2164 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motobicycle
  Foot
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (316)

Vụ làm sạch nước sông Tô Lịch, người Nhật sẵn sàng bỏ 100% tiền đầu tư. Thách thức bọn lợi ích nhóm Nguyễn Đức Chung 

https://danlambao.blogspot.com/2019/12/nguyen-uc-chung-se-nuot-mieng-moi-red.html


Please to comment

wow... tuyệt vời , giờ mình có thể viết mọi kiểu chữ theo ý thích. 


Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Đặng Bình  and  2 others  like this.
  • Đoàn Nghiêm  Hào khí là thứ dân Việt chưa có được. Hong Kong anh hùng đã tự tỏa hào khí trong mắt bạn bè thế giới. 12:20 29/11/2019
Please to comment
TT. Mỹ đã ký 2 dự luật ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. Tổng thống nói rằng ông đã ký các dự luật này vì sự "tôn trọng đối với chủ tịch TCB , TQ và Người Dân Hồng Kông "
https://www.cnbc.com/2019/11/27/trump-signs-bill-backing-hong-kong-protesters-into-law-in-spite-of-beijings-objections.html

Please to comment
Xin gửi anh lời của Einstein: "Những thứ đích thực có giá trị không sinh ra từ tham vọng hoặc ý thức trách nhiệm đơn thuần, mà đến từ tình yêu và sự hiến dâng cho nhân loại và những điều khách quan".
https://m.thanhnien.vn/giao-duc/nha-toan-hoc-tac-gia-sach-dinh-ly-cuoi-cung-cua-fermat-qua-doi-tai-my-1152436.html

Please to comment

Nguyễn Kim Khánh ( New)

2164 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motobicycle
  Foot
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (316)