Dashboard of Nguyễn Kim Khánh ( New)

Nguyễn Kim Khánh ( New)

3482 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motobicycle
  Foot
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (364)

Việc trần thế khuyên ai phải ngẫm Danh mà chi, lợi lắm mà chi Bả công danh bọt nước ra gì Mùi phú quý vầng mây tan hợp   Sang cho mấy cũng rồi một kiếp Giàu đến đâu cũng hưởng một đời Lẽ tử sinh đeo đuổi kiếp người Thân tứ đại lấy đâu làm chắc   Kìa sinh tử thấy liền  trước mắt Chốn mộ phần lắm kẻ thanh xuân Tấm thân này vốn chỉ giả thân Nay còn đó, mai chưa chắc được   Phiền nỗi bệnh, nỗi già thúc phược Sống trên đời sống được bao lâu Mới tóc xanh kế đã bạc đầu Rồi lại đến mồ hoang một nấm   Ôi, hơi thở khí...See more

 • Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Cảm ơn bác Long đã chia sẻ 10:11 05/01/2020
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  just shared this status/Activity with Nguyễn Kim Khánh ( New) 10:12 05/01/2020
   FBChau  Em khong phai la nguoi tin Chua Jesus 06:44 11/01/2020
Please to comment

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=441043876775436&id=100026094818187&fs=0&focus_composer=0


Please to comment

Tin vui cho ngày đầu Năm Mới. 

Trump to terrorists : WE WILL FIND YOU, WE WILL ELIMINATE YOU 

http://video.foxnews.com/v/6119554750001/


Please to comment

TÔI ƯỚC MUỐN MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH. 

Bọn communists & Chinazi sẽ phải xuống ĐỊA NGỤC 


Please to comment

HAPPY NEW YEAR 2020

BEST WISHES FOR LIVENGUIDE AND MY FRIENDS IN THE NEW YEAR heartyesheartyessmileyheartyes....

https://youtu.be/3Uo0JAUWijM



Please to comment

NGƯỜI ĐỐT LÒ VĨ ĐẠI & NHÂN VẬT ĐẮT GIÁ NHẤT CỦA NĂM 2019. 

 


Please to comment

Nguyễn Kim Khánh ( New)

3482 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motobicycle
  Foot
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (364)