Dashboard of DiemLe Le

DiemLe Le

933 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (10)

 • Lê Trung Tĩnh, Đặng Bình  and  2 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Hay quá bạn DiemLe Le. Một cách tuyệt vời để học tiếng Anh nữa. 00:27 05/06/2019
  • DiemLe Le  Cám ơn anh Lê Trung Tĩnh quá khen....hi....hi 12:54 05/06/2019
Please to comment
Không biết ACE thấy sao chứ em thấy LVG đăng hình lên tải chậm quá!

Please to comment
Không biết ACE thấy sao chứ em thấy LVG đăng hình lên tải chậm quá!

 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Đoàn Nghiêm  Tui thấy tương đối, không nhanh như chớp nhưng cũng khá. 21:47 31/08/2019
  • Lê Trung Tĩnh  Tôi thấy OK. Bạn DiemLe Le thử lại xem sao. Cảm ơn bạn. 04:03 01/09/2019
Please to comment
đại là to ,cục là cục c
Đại cục là cục c to........

Please to comment

DiemLe Le

933 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (10)