Dashboard of DiemLe Le

DiemLe Le

956 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (11)

 • Lê Trung Tĩnh, Đặng Bình  and  2 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Hay quá bạn DiemLe Le. Một cách tuyệt vời để học tiếng Anh nữa. 00:27 05/06/2019
Please to comment
Một Nghĩa Cử Đẹp......❤️!
Lòng tốt không phân biệt màu da hay chủng tộc phải không ACE ?

Please to comment
Không biết ACE thấy sao chứ em thấy LVG đăng hình lên tải chậm quá!

Please to comment
Không biết ACE thấy sao chứ em thấy LVG đăng hình lên tải chậm quá!

 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Tôi thấy OK. Bạn DiemLe Le thử lại xem sao. Cảm ơn bạn. 04:03 01/09/2019
Please to comment

DiemLe Le

956 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (11)