Dashboard of DiemLe Le

DiemLe Le

869 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (9)

 • Lê Trung Tĩnh, Đặng Bình  and  2 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Hay quá bạn DiemLe Le. Một cách tuyệt vời để học tiếng Anh nữa. 00:27 05/06/2019
  • DiemLe Le  Cám ơn anh Lê Trung Tĩnh quá khen....hi....hi 12:54 05/06/2019
Please to comment
Please to comment
 • Đặng Bình, Đoàn Nghiêm  like this.
  • Đoàn Nghiêm  Người ta lên cơn kinh phong nên bất thần phát ngôn xuất chúng. Bọn admin của page 47 Con Chó mới khốn nạn. Bênh vực thằng CSGT ngu thì chúng cũng ngu cỡ đó. 23:38 11/07/2019
  • DiemLe Le  Bọn đó toàn là ngu không à.....hihi 22:52 12/07/2019
Please to comment
  • Đặng Bình  Ha ha! 00:37 12/07/2019
Please to comment

DiemLe Le

869 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (9)