Dashboard of DiemLe Le

DiemLe Le

947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (10)

 • Lê Trung Tĩnh, Đặng Bình  and  2 others  like this.
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Thấy nản , theo lời 1 quan sản thì : "vui đá bóng để tạm quên đói nghèo " đấy. Chỉ có loại ko não , ăn phình bụng mới phát ngôn láo lếu thế trước nỗi thống khổ của người dân . 18:03 19/06/2019
  • DiemLe Le  Bọn quan nhà sản có đứa nào có não đâu......ha...ha 21:39 19/06/2019
Please to comment
KHÔNG PHẢI CỨ “XUỐNG ĐƯỜNG” LÀ GIỐNG NHAU. NHỤC NHÃ VÀ VINH QUANG CHỈ TRONG GANG TẤC!

Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Mới 2 tuổi còn ị đùn tè dầm mà đã được nhập ngũ ...haha 18:09 19/06/2019
  • DiemLe Le  2 đứa ký giấy này nó không biết đọc....haha 21:42 19/06/2019
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Nỗi thất vọng vì con chiên của Chúa  and  1 others  like this.
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Haha.... vụ Thiên An Môn cũng là " chống Mỹ " nhỉ 11:12 19/06/2019
  • DiemLe Le  Anh em cs nó giống nhau mà! cs nói thì mình phải nghĩ ngược lại là đúng 100%..... 13:03 19/06/2019
Please to comment

DiemLe Le

947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (10)