Dashboard of DiemLe Le

DiemLe Le

947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (10)

Nhìn cái mỏ Tô của bà còn phản cảm hơn.

Please to comment
Vì mấy miếng bánh mỳ để táp mà có thể làm tất cả.

Please to comment
Những người dân bị ung thư ngày nay ngồi ghế . Trong khi đôi dép của họ đang xếp hàng cho họ.

Tôi tự hỏi vài năm nữa những đôi dép của họ vẫn còn và họ còn trên cõi
đời này hay không?

Hay là người tàn hình trong nhà thương ung thư?

Đừng để đôi dép guốc của bạn hay ngừơi trong gia đình bạn trong hàng dép này.
Hay đòi có cuộc sống với thực phẩm sạch, nước sạch , không khí sạch và nhà cầm quyền sạch.

Please to comment
Mấy thằng thông tin văn hoá nầy phản động lắm rồi nha . Nhốt ngay .
Câu đó với hình boác có khác nào kêu mọi người cảnh giác với boác hù sao ???

Please to comment

DiemLe Le

947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (10)