Dashboard of Trần Kim Chung

Trần Kim Chung

25 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Quảng Trị
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

 • Lê Trung Tĩnh, Trần Kim Thập  and  1 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Hello bạn Kim Chung. Bạn post bài và hình ảnh nhé. 12:08 26/07/2019
  • Trần Kim Chung  Dạ , thân chào anh. Ban đầu thì Livenguide hơi khó để sử dụng, nhưng em tập làm quen dần. 12:37 26/07/2019
Please to comment

Trần Kim Chung

25 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Quảng Trị
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me: