Dashboard of Lê Công Định

Lê Công Định

85 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (14)

Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng - Úc "FB một lần cho anh Trần Huỳnh Duy Thức " FB một lần cho TRẦN HUỲNH DUY THỨC Một anh hùng Việt Nam, bỏ vinh hoa, đang đi dần vào của tử. Anh Thức đang tuyệt thực. Có thể nay mai sẽ vĩnh viễn về thần. Không làm gì được hơn cho anh. Xin mỗi người chúng ta dành 1 lần post FB cho người anh hùng Việt Nam thời đại. Bạn không cần like, không cần share, chỉ cần post một lần cho anh Thức. Viết gì cũng được, hay chỉ viết một chữ "T". Với các bạn khong biết về anh Thức, xin xem bài bên dưới và xem hai youtube đính kèm. Xin lên tiếng trước khi anh đi mãi. Biển đen ngậm xác người Sóng đỏ ập bờ đông Thuyền ai trong nước độc Chuyến này có về không? *** Giọng ca anh Thế Sơn, một người bạn đồng chí hướng,...See more
+1

Please to comment
"The U.S. Army’s major exercise in the Indo-Pacific theater in 2020 will focus on a South China Sea scenario, according to the commander of the U.S. Army in the Pacific. Gen. Robert Brown, the commander of U.S. Army Pacific, told Defense News that the service is funding two major exercises in FY20: one in the Pacific and one in Europe." https://www.youtube.com/watch?v=5TMydMPFZT8     See more

Please to comment
Một trải nghiệm mới với Livenguide từ hôm nay: Way back home!

 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  and  7 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Chào mừng anh Lê Công Định tham gia Livenguide. Mong nhận được nhiều bài viết và nhận định sắc sảo của anh về thời thế và hiện tình đất nước. 18:42 28/07/2019
  • Trần Thị Diễm Châu  Anh Định Lê Công Định  ơi song đất nhà em đi.... :))))) 00:24 03/08/2019
Please to comment
Chào mừng bạn Lê Công Định vừa tham gia Livenguide!

Please to comment

Lê Công Định

85 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (14)