Dashboard of Thangvstar

Thangvstar

25 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hòa Bình
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Car
  Motobicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Nothing is impossible

Contact list (68)

Có thể hiểu thông báo của Bank of America là dự đoán hay là hiện thực hiển nhiên?

khi mà không chỉ có nhà băng này đưa ra thông báo như vậy?

https://cafef.vn/bank-of-america-suy-thoai-la-day-viec-lam-se-mat-tai-san-se-tieu-tan-20200320102526926.chn


Please to comment

Và đây là những hậu quả đầu tiên của dịch covis

Con số tăng 70% hồ sơ nộp xin hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp chưa phải là con số cuôi cùng.

Động thái đề nghị cho hoãn nộp tiền bảo hiểm thất nghiệp của Bộ Lao Động thật sự chưa đủ để các doanh nghiệp giữ lại được người lao động, khi mà doanh thu suy giảm nghiệm trọng do ảnh hưởng của dịch covis.

 

https://cafef.vn/lao-dong-nop-ho-so-that-nghiep-tang-70-do-anh-huong-covid-19-20200320151623238.chn


Please to comment

Sẽ không chỉ là giảm 80-85% khách hàng nữa

Con số 15-20% khách hàng sẽ có thời điểm là ước mơ của các khách sạn.

Nhanh thôi.

https://cafef.vn/luong-khach-sut-giam-toi-70-80-cac-ong-lon-nganh-khach-san-viet-nam-dang-xoay-so-nhu-the-nao-20200320124140941.chn


Please to comment

Thangvstar

25 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hòa Bình
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Car
  Motobicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Nothing is impossible

Contact list (68)