Dashboard of Subtract Multiply

Subtract Multiply

865 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (12)

FB Nguyễn Đình Ngọc 12 October 2020 NHỮNG AI NGHI NGỜ ĐOAN TRANG ĐỀU LÀ SÚC SINH (!) ____________________________________________________________ Bà con cô bác hãy kềm lòng và đọc cho hết bài này trước khi chửi Nguyễn Ngọc Già. Câu nói trên được cho biết là của Hồ Hải - một bác sĩ nổi tiếng làm việc thiện, trước khi được biết với tư cách Tù Nhân Lương Tâm cùng mức án 4 năm giam và 2 năm quản chế. Bác sĩ Hải ra tù cách đây chừng gần nửa năm. Như đã viết trong status "Nghi ngờ Phạm Đoan Trang, đúng hay sai?" với thuyết Hoài Nghi - một trong các trường phái Triết Học (link dưới bài này). Không thuyết phục được đông đảo bạn đọc về Triết Học ứng dụng => tức là nghi ngờ có căn cứ chứ không hề vô căn cứ. Mặc dù tôi đã cố gắng giải thích...See more

Please to comment
NỀN DÂN CHỦ BỘI KÉP Khi các dân biểu họp Hội nghị lập hiến lần đầu tiên, họ muốn thiết kế ra một nền dân chủ, mà như tôi gọi, là bội kép - vừa đại diện của bang, vừa đại diện quy mô dân số, vừa cử tri phổ thông (dân chủ phổ thông) và vừa cử tri đoàn (dân chủ tinh hoa). Khi phiếu cử tri phổ thông có thể chênh nhau không nhiều, nhưng để cho cân bằng với dân chủ phổ thông, người Mỹ tiếp tục thiết kế một cách thức tiếp theo - cử tri đoàn (gián tiếp chuyển phiếu phổ thông đã quyết định ứng viên cho mình trong cùng một phiếu chọn những cử tri đoàn này). Phiếu cử tri đoàn phụ thuộc vào phiếu cử tri phổ thông - và ai thắng phiếu phổ thông ở bang nào thì theo nguyên tắc the winner takes all, người đó sẽ “ẵm” toàn bộ phiếu cử tri đoàn của...See more

Please to comment

Subtract Multiply

865 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (12)