Dashboard of Subtract Multiply

Subtract Multiply

865 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (12)

Disney tự hạ thấp tiêu chuẩn làm phim cho xứng với tầm hoang tưởng của Tàu. MULAN (2020) WAS ENTERTAININGLY BAD It was so generous of Disney to unleash the Comedy Event of 2020 in the midst of a global crisis. Tk Unrighteous bình luận: All this is horrible, but the most off-putting thing for me is how much of a psychopath this Mulan is. As far as we know, she's lived a relatively peaceful life up until she joins the military, but then she starts murdering people like it's nothing; no hesitation, no emotion. Yeah, in the classic animation she buries the Huns in an avalanche, but her comrades were in danger and she didn't fucking stare into their eyes as she slit their throats lol. A Mary Sue is one thing, but this Mulan is a soulless killbot. Tk Pinkamena Pie bình luận: This movie is banned in china. Funny how this turned out. Disney shilled so hard for china and at the end it got banned. This movie was a financial...See more

Please to comment
FB Luân Lê 30 September 2020 Khi bạn đã được thừa hưởng nền dân chủ bậc nhất thế giới, xin hãy tôn trọng nền dân chủ ấy, thay vì bạn nguyên rủa số người bầu cho một ứng cử viên là điên rồ hoặc ngu dốt. Chính điều này làm cho bạn trở nên phản bội nền dân chủ mà mình đang được thừa hưởng, mà nó chính là nhờ vào thành quả của những người Mỹ đã kỳ công thiết lập và bảo vệ trong hàng trăm năm qua. Tôi không hiểu được cách mà người ta coi số những người bầu cho một ứng viên (mà anh ta thù ghét) theo một thể thức dân chủ là “điên rồ” hoặc “ngu dốt”. Giải Pulitzer đã làm cho anh ta nghĩ mình thông minh hơn đám đông bần cùng của xã hội Mỹ nếu bầu cho Donald Trump. Sự thông thái của đám đông im lặng là một vấn đề...See more

Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bác. Tôi coi qua thấy hai ứng cử viên tranh luận rất căng thẳng và thú vị. Nhiều báo đài bên này có vẻ miêu tả cuộc tranh luận quá chợ búa và cả hai tranh nói của nhau. Nhưng tôi thấy OK. Tranh luận mà không nảy lửa thì nhàm chán lắm. 15:26 30/09/2020
   Subtract Multiply  Chính xác như vậy ! 18:48 30/09/2020
Please to comment

Subtract Multiply

865 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (12)