Dashboard of Subtract Multiply

Subtract Multiply

865 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (12)

Dưới đây là một trong những lời cầu nguyện của một trong những đảng viên khủng bố nhất.

Cầu đảng Cộng sản Liên Xô sống ác chết ngu nhưng ... linh thiêng về đây phù hộ độ trì cho đứa em là đảng Cộng sản Việt Nam. Mong anh Liên Xô niệm tình ngày xưa em còn nhỏ dại nên hai tay nắm hai quần, một của anh Liên Xô, một của anh Trung Quốc, mà bỏ qua cho em. Sau khi anh Liên Xô chết, em cũng đã thay đổi và trưởng thành hơn. Bằng chứng là hiện nay em chỉ nắm 1 quần thôi. Còn tay còn lại ... em thề là em không có ý định nắm dây tên Mỹ đưa. Nam mô a di đà phật.


Please to comment

Subtract Multiply

865 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (12)