Dashboard of Subtract Multiply

Subtract Multiply

865 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (12)

Man coaxes nest of 6 cute baby bunnies out from his garden

Theo tui, câu comment hay nhất là câu của nick Washington Bear:

They hunt in packs, this was the last video he posted. R.I.P Ha ha ! laughPlease to comment
“TRÍ THỨC CHXHCN", NỖI BẤT HẠNH CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM Một lần, khi đọc xong bản tin về ngày bầu cử tự do đầu tiên sau cuộc chiến tranh dài tại Cộng hòa Sierra Leone trong đó có nhắc đến trường hợp của anh nông dân Ismail Darramy, tôi vội vã vào Internet tìm tấm hình của anh , tải xuống máy, cất giữ kỹ lưỡng và thỉnh thoảng lại lấy ra xem. Tấm hình anh dùng chân phải để kẹp lá phiếu bỏ vào thùng trong buổi sáng đẹp trời ngày 14 tháng 2 năm 2002 trên quê hương Sierra Leone chưa phai mùi súng đạn của anh sẽ không bao giờ phai đi trong nhận thức tôi. Anh không phải là Albert Lutuli, Nelson Mandela, Desmond Tutu hay Kofi Annan tên tuổi của Châu Phi. Anh Ismail Darramy chỉ là một nông dân bình thường. Trước tháng 2, 2002, có lẽ ngoài gia đình anh, không ai biết đến anh. Nhưng...See more

Please to comment

Subtract Multiply

865 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (12)