Dashboard of Chau & LVG

Chau & LVG

877 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Lifestyle
About me:

Friend list (76)

Chau Tran Thi Diem 11 Min.  ·  Thống kê về tôn giáo Chính phủ Hoa Kỳ ước tính dân số Việt Nam là 97 triệu người (tính đến tháng 7 năm 2018). Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ (Ban TGCP), 26.4% dân số được xếp vào các tín đồ tôn giáo: 14.91% là tín đồ đạo Phật, 7.35% là tín đồ Công giáo La Mã, 1.09% là tín đồ đạo Tin lành, 1.16% là tín đồ đạo Cao Đài, và 1.47% là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Trong cộng đồng tín đồ Phật giáo, Phật giáo Bắc Tông là tôn giáo chính của dân tộc đa số, người Kinh (Việt), còn khoảng 1.2% dân số, hầu hết là nhóm dân tộc thiểu số Khmer, thực hành Phật giáo Nam Tông. Các nhóm tôn giáo nhỏ hơn cộng lại chỉ chiếm dưới 0.16% dân số, trong đó có khoảng 70.000 người dân tộc Chăm thực hành dòng đạo...See more

Please to comment

Bloomberg Markets and Finance

Jul.20 -- At least 24 provinces across China are on high alert for record flooding as heavy rain continues to drench regions along the Yangtze River. Several provinces have seen more than 40 days of rain and flooding. Authorities say that since July, 20 million people have been affected with over 12 thousand homes destroyed. Bloomberg’s John Liu reports on “Bloomberg Markets: China Open.”

https://www.youtube.com/watch?v=to9BSjR7t6I  • Chau & LVG  $7 billion of direct economic losses 00:46 21/07/2020
Please to comment

 

Countries and regions across the globe are facing natural disasters on an unprecedented scale. Some experts believe global warming and climate change is the reason.

https://www.youtube.com/watch?v=th-qNdR0YHk  • Chau & LVG  Ai sẽ lo cho dân Việt khi thiên tai đến bởi khí hậu biến đổi gây ra? 23:56 20/07/2020
Please to comment
Greta Thunberg 1 Std.  ·  I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity! We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support organizations and projects that are fighting for a sustainable world, defending nature and supporting people already facing the worst impacts of the climate- and ecological crisis — particularly those living in the Global South. Starting with giving €100.000 to the SOS Amazonia Campaign led by @FridaysForFutureBrasil to tackle COVID-19 in the Amazon, and €100.000 to the Stop Ecocide Foundation (@ecocidelaw ) to support their work to make ecocide an international crime. @fcgulbenkian  #facetheclimateemergency     20 July 2020 Gulbenkian Prize Greta Thunberg is the winner of the first Gulbenkian Prize for Humanity The first...See more

  • Chau & LVG  Có lần tôi đặt câu hỏi gửi gió cho mây ngàn bay: Khi có 1 triệu đô bạn sẽ làm gì? Có bạn trẻ Việt Nam nào trả lời hay hơn Greta không? 11:23 21/07/2020
Please to comment
Đạo đức và luân lý Đông Tây Phan Châu Trinh (1925) (chungta.com) Bài diễn thuyết của Cụ Phan Chu Trinh diễn tại nhà hội Việt Nam ở Sài Gòn, đêm 19.11.1925 Trích: “Từ nay dân Việt Nam ta phải biết thương nước là tính tự nhiên trời đã phú cho, không thù nghịch gì với người Pháp. Phải có quốc gia luân lý in sâu vào óc thì sự ước ao tự do độc lập của dân tộc ta sau này mới thành tựu được. Tôi ở Pháp về mà nói như thế chắc anh em lấy làm lạ, vì nay người bên Âu châu đã đào sâu ôm chặt cái ái quốc chủ nghĩa rồi, nay tôi lại đem về tuyên bố trong dân gian chẳng hoá ra trái ngược với phong trào bên ấy lắm ru? Xin thưa rằng không phải. Chúng ta phải biết rằng: “Một loài dân trong một nước cũng như bọn học trò trong...See more

  • Chau & LVG  - dân Việt Nam ai ai cũng đều biết nghĩa vụ đối với nước Việt Nam 02:30 20/07/2020
Please to comment
https://bshohai1.blogspot.com/2020/07/ban-chut-choi-ve-kinh-te-viet-thoi-sars.html   Ở bất kỳ quốc gia nào, dù tư bản hay cộng sản thì Quốc Hội là nơi để các chính khách làm những việc sau: 1. Có quyền lực toàn phần hay bán phần duyệt chi ngân sách cho tất cả mọi vấn đề của cơ quan hành pháp tùy theo thể chế. 2. Ngồi lại với nhau ăn chia ngân sách duyệt chi cho cơ quan hành pháp. 3. Viết ra luật và duyệt luật toàn phần hay bán phần cho cơ quan hành pháp thực thi tùy theo thể chế. Ngân sách từ đâu ra? Có 3 nguồn: 1. Tài nguyên thiên nhiên phá ra mà ăn như đất đai, hầm mỏ, rừng, biển.... 2. Tài nguyên con người như sức lao động, sáng tạo làm ra sản phẩm cho xã hội... 3. Thuế đóng của người dân từ VAT, từ thuế xăng...See more

Please to comment

Chau & LVG

877 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Lifestyle
About me:

Friend list (76)