Dashboard of Kaya Nguyen

Kaya Nguyen

835 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (75)

Fun

Ông tân chủ tịch quốc hội VN được báo chí chính thống " lăng - xê " đế mức thượng thừa của sự " phét lác " NGUlaugh


Please to comment

Những kẻ đang hô hào về "phân biệt chủng tộc" hãy mở to mắt ra và đọc dòng chữ trông bức hình này.

Chính kẻ đang kêu gào về điều này là KẺ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC NHẤT.

HÃY BỚT KHỐN NẠN ĐI.


Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Đặng Bình  like this.
  • Kaya Nguyen  Không trach gọi đám "trí thức cs" là TRÍ THỨC CỤC PHÂN cũng đáng lắm 11:32 06/04/2021
  • Lê Quang Huy  Trời!!! Nếu sự thật là như vậy thì đau quá!!!! 13:41 07/04/2021
Please to comment

Happy Easter !

Kính chúc các bác ,cô chú ,anh chị & các bạn LivenGuide lễ Phục Sinh vui tươi, hạnh phúc heart


Please to comment

Kaya Nguyen

835 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (75)