Dashboard of Kaya Nguyen

Kaya Nguyen

1008 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (95)

Please to comment
Fun

Ông tân chủ tịch quốc hội VN được báo chí chính thống " lăng - xê " đế mức thượng thừa của sự " phét lác " NGUlaugh


Please to comment

Những kẻ đang hô hào về "phân biệt chủng tộc" hãy mở to mắt ra và đọc dòng chữ trông bức hình này.

Chính kẻ đang kêu gào về điều này là KẺ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC NHẤT.

HÃY BỚT KHỐN NẠN ĐI.


Please to comment

Kaya Nguyen

1008 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (95)