Dashboard of Kaya Nguyen

Kaya Nguyen

1008 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (95)

 • Lê Trung Tĩnh, Đặng Bình  like this.
  • Kaya Nguyen  Không trach gọi đám "trí thức cs" là TRÍ THỨC CỤC PHÂN cũng đáng lắm 11:32 06/04/2021
  • Lê Quang Huy  Trời!!! Nếu sự thật là như vậy thì đau quá!!!! 13:41 07/04/2021
Please to comment

Happy Easter !

Kính chúc các bác ,cô chú ,anh chị & các bạn LivenGuide lễ Phục Sinh vui tươi, hạnh phúc heart


Please to comment

"Đầu trắng hiên ngang" liêu xiêu đứng

"Đầu nghẹo anh hùng" vẹo vọ xoay

Thời nay thật lắm "anh hùng nịnh"

"Hiên ngang" chẳng hổ với đất trời.


Please to comment

Danh ca Thái Thanh trả lời về những ngày đầu bà sống ở Saigon sau ngày 30/4/1975.


Please to comment
Điềm báo cho nước Mỹ dưới thời cầm quyền của đảng CON LỪA, qua hình ảnh ngã dúi dụi của tên gian thần joe biden

Please to comment

Kaya Nguyen

1008 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (95)