Dashboard of Kaya Nguyen

Kaya Nguyen

1008 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (95)

Bài viết của tác giả Larry De King về Hai cú ngã đau của phe Dân chủ Mỹ , dưới thời tt bù nhìn Joe Biden. https://m.ntdvn.com/the-gioi/2-cu-nga-dau-156636.html

Please to comment
Please to comment

Cảm phục tuổi trẻ Myanmar, máu của các bạn đã đổ cho TỰ DO MYANMAR.

Những hình ảnh này đã bị FB chặn với lý do vi phạm tccđ


Please to comment

Wowww....rất tuyệt vời, em load được rồi và hoạt động tốt anh Tĩnh ơi !


 • Lê Trung Tĩnh, Kaya Nguyen  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Anh thấy rất vui. App rất đẹp và tiện. Cảm ơn em. 21:13 17/03/2021
Please to comment

Kaya Nguyen

1008 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (95)