Dashboard of Kaya Nguyen

Kaya Nguyen

1054 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (95)

Danh ca Thái Thanh trả lời về những ngày đầu bà sống ở Saigon sau ngày 30/4/1975.


Please to comment
Điềm báo cho nước Mỹ dưới thời cầm quyền của đảng CON LỪA, qua hình ảnh ngã dúi dụi của tên gian thần joe biden

Please to comment
Bài viết của tác giả Larry De King về Hai cú ngã đau của phe Dân chủ Mỹ , dưới thời tt bù nhìn Joe Biden. https://m.ntdvn.com/the-gioi/2-cu-nga-dau-156636.html

Please to comment
Please to comment

Cảm phục tuổi trẻ Myanmar, máu của các bạn đã đổ cho TỰ DO MYANMAR.

Những hình ảnh này đã bị FB chặn với lý do vi phạm tccđ


Please to comment

Kaya Nguyen

1054 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (95)