Dashboard of Kaya Nguyen

Kaya Nguyen

1008 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (95)

Vaccine Moderna có thành phần Luciferin 66,6ml - QĐ Mỹ đang từ chối loại vaccin này chích đại trà trong quân đội.

Không biết có gì ẩn ý trong chữ " Lucifer in & 666 "mà loại vaccine này mô tả không? Bởi Lucifer là tên 1 thiên thần sa ngã trong Kinh Thánh và bị Chúa đày xuống Địa ngục 1000 năm, cùng dẫy số 666 là dấu ấn của quỷ. Nên phải chăng dòng chữ " Luciferin 66,6" cũng có nghĩa " Lucifer 666 ở trong cơ thể bạn "?

Chị LVG FUN  giải thích dùm em nhé , tks chị.


Please to comment

Chống dịch ChinaVirus19 kiểu ViCi, thế này thì mong có dịch dài dài để cán bộ " tiết kiệm " cơm nhà.


Please to comment
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Đặng Bình  and  1 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Vậy thì em thêm category của post là mood vào :) 01:54 21/02/2021
   Kaya Nguyen  yeah , thanks anh Tĩnh 15:59 21/02/2021
Please to comment
Please to comment

Kaya Nguyen

1008 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (95)