Dashboard of Kaya Nguyen

Kaya Nguyen

1008 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (95)

Xi jinping, tội ác của chúng mày đấy , lũ ác quỷ.angry


  • Đặng Bình  Tụi khốn nạn tàu khựa!! 23:26 17/02/2021
Please to comment

17/2/1979

Bà Hoàng Thị Tề 93 tuổi lần đầu đi viếng mộ con là liệt sĩ trong trận chiến Vị Xuyên đánh giặc trung quốc xâm lược biên giới phía Bắc VN


Please to comment

Ngày 17/2/1979 - 17/2/2021.Ngày CĂM THÙ GIẶC TRUNG QUỐC XÂM PHẠM BIÊN GIỚI PHÍA BẮC VIỆT NAM . LỊCH SỬ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC LÃNG QUÊN.


Please to comment

A love letter for my loved HD

" Even if I cannot see You, Even if we are separated far apart from each other...I will always be watching after You, I will definitely over You forever...

Love

KK (14/2/2021)

https://youtu.be/sRnx-s1TQbUPlease to comment
Please to comment

Kaya Nguyen

1008 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (95)