Dashboard of Katherine Nguyen

Katherine Nguyen

203 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

#tieungoclongnu #rongnhobe

Friend list (4)

Mời mọi người xem tin tức trên youtube Bé Rồng nghe thấy hay nè Người ÔI 

https://bantinthegioi.com

https://bit.ly/2GcTz8U

Nhân vật xuất hiện sẽ nối ngôi TT Trump rối loạn mô tả và lãnh đạo Cộng hòa xếp lại nước mỹ


Please to comment

Ở Việt Nam, Công lý không phải là một "nghệ sĩ hài" như ai đó đã viết trên FB (và bị phạt 7,5; triệu).

Nó chỉ là một "thằng hề rẻ tiền" mà thôi.

Ok?

(Nguyễn Quang Hòa) 


Please to comment

Myanmar:

Cuộc  chiến một mất một cỏn cho cả hai phe Dân và Quân phiệt

Máu sẽ ngập đất 

Tự do hay là Chết?

(Nguyễn Quang Hỏa)


Please to comment

Miền Nam "Giải Phóng" lâu rồi

Sài Gòn vẫn phải nuôi người trung ương

Lại thêm công chức nhiễu nhương 

Hè nhau tham nhũng, tuyệt đường dân sinh

(Nguyễn Quang Hòa)


Please to comment

Việt Nam sẽ độc lập tự cường, khi và chỉ khi những "nhà ái quốc" chẳng còn tự đề cao mình, thay vì dân tộc 

(Nguyễn Quang Hòa)


Please to comment

"Luật sư" ở Việt Nam chỉ là để trang trí cho phiên tòa.  Tệ hại là người ta sẽ chết khi mặc một cái "áo giáp chống đạn" làm bằng giấy.

(Nguyễn Quang Hòa)


Please to comment

Katherine Nguyen

203 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

#tieungoclongnu #rongnhobe

Friend list (4)